Vážení sportovní přátelé,

předem bych rád poděkoval všem mužstvům za účast ve skončeném XXXIX.ročníku soutěže PLLH. Zároveň mně dovolte pozvat stávající a předběžně přihlášená mužstva k účasti v novém jubilejním XXXX.ročníku soutěže PLLH 2016/2017.

Dovolte mně abych Vás tímto e-mailem předem upozornil na změnu pořadatele PLLH, kterým se stává od sezony 2016/2017 Pražská liga ledního hokeje, z.s. (dále PLLH, z.s.) a zároveň informoval o přípravách jubilejního XXXX.ročníku soutěže PLLH 2016/2017. Zvlášť si dovoluji upozornit na některé organizační změny, které jsme byli nuceni vzhledem k některým podstatným změnám a skutečnostem realizovat při přípravě na zahájení jubilejního XXXX.ročníku PLLH.

Při přípravě nového ročníku soutěže je nezbytná spolupráce pořadatele PLLH, z.s. se všemi mužstvy a proto si Vás dovoluji informovat o důležitých krocích ohledně spolupráce se zástupci mužstev v rámci příprav na zahájení nového ročníku PLLH. Z důvodu předpokládaného úbytku mužstev, která se rozhodla ukončit činnost v PLLH nebo se rozhodnou pro úlohu komparsu v soutěži elit a možného přírůstku nově se přihlášených mužstev je nutné s určitým předstihem znát předběžný počet mužstev, která uvažují o startu v jubilejním XXXX.ročníku soutěže PLLH.

Z výše uvedeného důvodu si pořadatel PLLH, z.s. dovoluje požádat zástupce mužstev o odpověď na níže uvedenou otázku, která je nutná pro předběžné úvahy o počtu účastníků soutěže PLLH. Vyjádření k účasti v příštím ročníku soutěže PLLH (kladné/záporné) zašlete na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 2.září 2016. Předem upozorňuji, že i mužstvo, které uzavře Smlouvu o účasti a stane se účastníkem PLLH může být zároveň i účastníkem jiné amatérské soutěže v ledním hokeji. Za Vaše odpovědi (kladné/záporné), které jsou v této době příprav nového ročníku PLLH nezbytně nutné předem děkuji.

Příprava na zahájení nového ročníku soutěže PLLH vyžaduje realizaci níže uvedených kroků, které je nutné uskutečnit před zahájením soutěže a to:

Uzavírání Smluv o účasti v PLLH mezi jednotlivými mužstvy a pořadatelem PLLH, z.s., které se uskuteční ve dnech 19., 20., 21. a 22. září 2016 od 16:30 do 18:30 hod. v kanceláři Společenství Malešice v suterénu domu č.p. 413, Počernická č.70, Praha 10-Malešice (jako před minulým ročníkem). Tyto termíny je nutné bezpodmínečně dodržet z důvodu dodržení termínu zahájení soutěže 3.října 2016.

Poslední mimořádný termín pro uzavírání smluv s do té doby nerozhodnutými mužstvy je možný pouze po telefonické dohodě s p.Humlem do úterý 27.září 2016 !!!

Objednat se (jen telefonicky !!!) k uzavření Smlouvy o účasti lze i mimo uvedené termíny! (Ve dnech od 11.září do 18.září 2016 nebude pan Huml k dispozici pro žádné osobní jednání). Při uzavírání smluv bude zástupci mužstev uhrazeno startovné ve výši – 6.000,- Kč v hotovosti.

Doporučuji mužstvům, která jsou již nyní rozhodnuta účastnit se XXXX. ročníku soutěže PLLH a zvláště předběžně přihlášeným (novým a staronovým) mužstvům spojit se s panem Humlem (telefonem) a dohodnout si mimořádný termín k uzavření Smlouvy o účasti již v měsíci srpnu a začátkem září.

Žádám vedoucí mužstev, která již nyní s určitostí vědí, že mají zájem o účast v jubilejním XXXX.ročníku PLLH o potrzení této skutečnosti panu Humlovi. Za toto oznámení jménem pořadatele PLLH, z.s. předem děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů v novém, jubilejním XXXX.ročníku PLLH. Děkuji také vedoucím mužstev za oznámení, že nemají zájem dále pokračovat v účasti v PLLH s přáním mnoho úspěchů ve Vaší další činnosti.

Doporučuji zástupcům mužstev prostudovat Propozice PLLH (vč. příloh), které byly v některých bodech změněny, doplněny a aktualizovány. Propozice PLLH jsou nedílnou součástí Smlouvy o účasti v PLLH. Novelizované znění Propozic PLLH je v plném znění uveřejněno na www.pllh.cz. Uzavřením Smlouvy o účasti v soutěži PLLH se mužstva zároveň zavazují dodržovat veškerá ustanovení Propozic PLLH a jejich 2 příloh.

Děkuji předem jménem pořadatele PLLH, z.s. všem vedoucím mužstev za zodpovědný přístup při dodržení plnění výše uvedených nezbytných kroků, které jsou nutné při přípravě a následném úspěšném zahájení jubilejního XXXX.ročníku soutěže PLLH 2016/2017.

Pořadatel Pražská liga ledního hokeje, z.s. (dále PLLH, z.s.) si tímto dovoluje informovat a zároveň pozvat zástupce jednotlivých mužstev, účastníků soutěže PLLH na slavnostní Setkání zástupců mužstev a členů PLLH, z.s. u příležitosti vyhodnocení výsledků uplynulého XXXIX.ročníku soutěže PLLH a zahájení nového jubilejního XXXX.ročníku soutěže PLLH 2016/2017. Setkání zástupců jednotlivých mužstev s pořadateli soutěže PLLH, z.s. se koná:
Termín:  pondělí 3. října 2016 – začátek v 17:00 hod.
(prezentace a volná diskuse již od 16:30 hod.)
Místo:   „Bílý dům“, Zenklova 43, Praha 8-Libeň

Bližší informace podá p.Huml, tel.: 607 874 343

S pozdravem sportu zdar a rekreačnímu hokeji zvlášť!

Jan H u m l
za ŘV PLLH
V Praze dne 7. srpna 2016

© Copyright 2015 Pražská liga ledního hokeje o.s.